Tillittskvinner

Styret i Oslo II fra 30.09.18 til 30.09.19

Leder: Ingrid Uldal

Nestleder: Janneche Skåre Utne

Kasserer: Ellen Strebel

Sekretær: Kristine Mordal Hessen

Vara: Tove Bull Njå og Janette Øksnes

Representanter til L&R: 

Fra Styret: Ingrid Uldal. Suppleant: Ellen Strebel og Kristine M. Hessen

Fra Klubben: Marit Evjemo. Suppleant: Sidsel Lundin og Trude Frøysaa

 

Festkomité: Janette Øksnes, Wenche Wickstrand og Trude Frøysaa

Nettansvarlig: Kari Henriette S. Breilid

Ekstensjonsansvarlig: Kirsten Berg Stephansen

Programansvarlig: Gerd Melum

Valgkomité: Ingrid Steen Malt og Marit Evjemo