Tillitskvinner 01.10.2016 - 30.09.2018

STYRET 1.10.2016 - 30.9.2018:

Ingrid Steen Malt, leder
 
Trude Frøysaa
Marit Evjemo (sekretær)
Ellen Strebel (kasserer)
Janneche Skåre Utne

Varamedlemmer til styret:
Kristine Mordal Hessen

Tove Bull-Njaa

Programansvarlig:
Liv Ramskjær
 
Representanter til representantskapsmøtet:
Ingrid Steen Malt
Kristine Mordal Hessen
 
Vara:
Ellen Strebel
Sidsel Lundin
Marit Evjemo
Trude Frøysaa
 
Revisor:
Wenche Wickstrand
 
Valgkomite:
Liv Ramskjær
Trude Frøysaa

 
 
Nettansvarlig:
Kristine Mordal Hessen