Tillittskvinner

Tillittskvinner fra 01.10.2019 - 30.09.1921

Styret:

Leder Unn Baadstrand Skare         01.10.19 - 30.09.21

Kristine Mordal Hessen                  01.10.18 - 30.09.20

Anne Baggethun                           01.10.19 - 30.09.20

Kasserer Ingrid Steen Malt            01.10.19 - 30.09.20

Vara til styret:

Jeanette Øksnes                           01.10.18 - 30.09.20

Kristin Svanqvist                          01.10.19 - 30.09.21

Representanter til Unionen:

Fra styret:

Unn Baadstrand Skare                 01.10.19 - 30.09.21

Fra klubben:

Marit Evjemo                               01.10.18 - 30.09.20

Suppleanter:

Fra styret:

Kristine Mordal Hessen                  01.10.18 - 30.09.20

Anne Baggethun                           01.10.19 - 30.09.21

Fra klubben:

Sidsel Lundin                               01.10.18 - 30.09.20

Trude Frøysaa                             01.10.18 - 30.09.20

Kari Henriette S. Breilid                01.10.18- 30.09.20

Festkomite:

Jeanette Øksnes                          01.10.19 - 30.09.21

Wenche Wickstrand                     01.10.19 - 30.09.21

Trude Frøysaa                             01.10.19 - 30.09.21

Nettansvarlig:

Kari Henriette S. Breilid               01.10.18 - 30.09.20

Programansvarlig: 

Gerd Melum                                01.10.18 - 30.09.20

Ekstensjonsansvarlig:

Kirsten Berg Stephansen              01.10.18 - 30.09.20

Unn Baadstrand Skare                 01.10.19 - 30.09.21

Valgkomite:

Ingrid Steen Malt                         01.10.18 - 30.09.20

Marit Evjemo                               01.10.18 - 30.09.20

Signaturrett:

Unn Baadstrand Skare                 01.10.19 - 30.09.21    

Ingrid Steen Malt                         01.10.19 - 30.09.20

Ellen Strebel                                01.10.19 - 30.09.20

Disposisjonsrett til bankkonto:

Unn Baadstrand Skare                 01.10.19 - 30.09.21

Ingrid Steen Malt                         01.10.19 - 30.09.20

Revisor:

Wenche Wickstrand                      01.10.18 - 30.09.20