Klubbens historie

Oslo II soroptimistklubb ble startet i 1973 med Vivi Køpke som første president. Klubben kom raskt i gang med internasjonale prosjekter, som har vært en viktig del av vår klubbvirksomhet. Det første var Tyrkiaprosjektet, et samarbeidsprosjekt med Osloklubben. Gjennom prosjektet fikk kvinnelige studenter økonomisk støtte. I Vietnamprosjektet, som ble startet i 1976, hjalp vi vietnamesiske båtflyktninger med å etablere seg i Norge. Vi besøkte dem, inviterte dem med hjem, og arrangerte kokekurs for dem. På 1980-tallet bidro vi med skolepenger til unge piker i Kenya. Klubben har også støttet en SOS barneby i Nord-India for tibetanske flyktninger. Vårt bidrag var blant annet bøker til et bibliotek. Enkelte av våre medlemmer har vært frivillige hjelpere ved Gry familiesenter i Oslo. I dag støtter klubben en skole i Uganda. Vi kom i kontakt med skolen gjennom en pensjonert Oslomann som underviser der 2-3 måneder i året. Med hjelp fra sponsorer har skolen i dag blitt en velrenommert skole med mange barn.

I tillegg til prosjektarbeid er våre månedlige møter viktig for oss. Vi har hatt mange interessante foredragsholdere og program opp gjennom årene, hvilket har tilført klubben og medlemmene mye kunnskap. For oss er det også en stor verdi i det å treffe hverandre da vi representerer mange forskjellige yrker, og at vi gjennom gode samtaler får innblikk i andres situasjon. Klubben har også hatt jevnlige distriktsmøter og et årlig fellesmøte med de andre Osloklubbene og andre nærliggende klubber. Vennskapsklubber er også viktig i soroptimistsammenheng. Vi har en vennskapsklubb i Nottingham, England, en i Nice, Frankrike, og en i Wakyama, Japan. Vennskapsklubbene kommer på besøk til oss, vi besøker dem, og gjennom dette får vi god kjennskap til hvordan soroptimismen praktiseres i andre land.

I dag er vi ca 30 medlemmer med varierende yrkesbakgrunn og alder. Vi er en klubb i stadig utvikling hva gjelder arbeid for gode formål og rekruttering av nye medlemmer.

 

Uendelige muligheter i et unikt kvinnefellesskap