Kontonummer

Klubbens kontonr er 7874 05 57113.

Se under fanen tillitskvinner for informasjon om hvem som er økonomiansvarlig.