Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med Oslo II soroptimistklubb hvis du har noen spørsmål om oss eller lurer på om du ønsker å bli medlem.

Det er lettest å få kontakt med klubben med å sende en e-post: osloII@soroptimistnorway.no

eller kontakte presidenten for Oslo II soroptimistklubb, Unn Baadstrand Skare på hennes private email:

ubskare@lyse.net