Markering av 8. mars 2020

I år skal vi holde et felles "8. mars møte" sammen med SI Bærum.

Foredrag: "Karriere i et kvinnesperspektiv" ved områdedirektør næringsliv og teknologi Anne Kjersti Fahlvik fra Forskningsrådet

 

Påmelding til Unn innen 01. mars.