Vårens program for 2021

Klubbmøte onsdag 13. januar 2021

Møteleder: Unn BS

Referent: Anita

Kaffe/kake: Janecke og Kirsten

Foredrag: Barndomsminner v/Ingrid Steen Malt

5 min: Margit

Dikt: Ellen

 

ÅRSMØTE onsdag 10. februar 2021

Møteleder: Unn BS

Referent: Unn BS

Kaffe/Kake: Ellen og Kristin

Foredrag: Årsmøte

5 min: Trude

Dikt: Janecke

 

Klubbmøte onsdag 10, mars 2021

Møteleder: Unn BS

Referent: Anita

Kaffe/kake: Ingrid U og Unn V

Foredrag:Yrkeserfaring v/Anne Baggethun

5 min: Kirsti

Dikt: Kristin

 

Klubbmøte onsdag 14. april 2021

Møteleder Unn BS

Referent: Anne Baggethun

Kaffe/kake:Wenche og Anne

Foredrag: Film og bøker v/Berit Hoff

5 min: Anita

Dikt:Ingrid U

 

Klubbmøte onsdag 19. mai 2021 (obs dato)

Møteleder: Unn BS

Referent Ingrid SM

Saker til L/R møte

5 min: Johanne

Dikt: Unn V

 

SOMMERMØTE 9. juni 2021 BOTANISK HAGE

Sosialt samvær

Referent: Anita

Omvisning - kommer tilbake til detaljer senere

 

DISTRIKTSMØTE 8. september 2021

Sosial samvær, utlodning

Møteleder: Unn BS

Referent: Anita

Omvisning - kommer tilbake til detaljer senere