Jubileumskonsert til inntekt for Impande 5. februar 2019

IMPANDES JUBILEUMSKONSERT TIL INNTEKT FOR UTVIKLINGSSENTER FOR BARN I NATAL I SØR AFRIKA 5. februar 2019

IMPANDE arbeider i Ugu distriktet i Natal i Sør Afrika og bygger barnehager, skoler og flerfunksjonelle utviklingssentra. Impande hjelper voldsutsatte kvinner og barn, gir leseopplæring for voksne, gir stipend til høyere utdanning og hjelper befolkningen med å etablere småbedrifter. Til dette omfattende og gode arbeide trenger Impande inntekter og den årlige konserten er et godt bidrag til det. Denne konsertens overskudd går til å fullfinansiere utviklingssentret for barn i KwaZulu Natal.

I år der det den 10. i rekken og  mange kjente og kjære artister er med for å gi oss en uforglemmelig kveld. Ramya Devulappi med sin vakre stemme, Lars Lillo Stenberg, Espen Beranek Holm, Nils Ingar Aadne, Mannen i Trappa, Bafana Nhlapo og Johanne Reine-Nilsen kommer - håper du også kommer?

Konserten holdes på Oslo Handelsgyms Aula, Parkveien 65

 tirsdag 5. februar kl 19-21.30. Dørene og kafeen åpnes kl. 18. 

Billettprister:

Voksne kr. 275

Barn/studenter kr. 100

Billetter kan kjøpes ved inngangen eller forhåndsbestilles hos Rolf i Impande Foundation: mail@impande.com. 

VIPPS: 28865.