Norgesunionens mentorprogram

Kvinner mellom 20 - 45 år med annen etnisk bakgrunn enn nordisk, kan delta på vårt mentorprogram.

Er du en høyt utdannet kvinne med jobb, men ønsker deg videre i karrieren? Da er vårt mentorprogram noe for deg!

Målsettingen er å bidra til karriereutvikling for kvinner som allerede er i jobb, og stimulere jobbmulighetene for kvinner som står uten jobb.

I et mentorprogram kobles en mentor (veileder) og en adept (den som veiledes) sammen. Adepten formulerer et mål som hun ønsker å utvikle seg mot. Mentoren er en veileder i denne prosessen. Mentorene er soroptimister, det vil si yrkeskvinner med lang og variert yrkeserfaring fra et bredt spekter av yrker. De er kurset til å være mentorer.

Mentorprogrammet kull 2 går høsten 2013 og våren 2014.

Målgruppe:

- er i alderen 20 - 45 år

- har høyere utdanning fra norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon (minimum bachelorgrad)

- har bestått Norskprøve 3

- er i jobb, men ønsker å komme videre i karrieren eller står uten jobb, men er motivert for å gå inn i et yrke og aktivt søker jobb

- er bosatt i Oslo, Akershus eller Østfold

Kontaktperson for mentorprogrammet: Kirsti Guttormsen e-post: 1visepresident(at)soroptimistnorway.no