Klubbens prosjekter

Impande og Romerrike Krisesenter IKS

Vi gir økonomisk bidrag til to prosjekter;


IMPANDE
er en norsk organisasjon som gir utsatte barn og unge fra fattige kår i distriktet Ugu i Natal i SørAfrika omsorg og utdanning. Impande bygger barnehager, skoler og flerfunksjonelle utviklingssentra. De gir også stipend til høyere utdanning, etablerer småbedrifter som de blir selvforsørgende, iverksetter kultur- og idrettsaktiviteter og tilrettelegger for hagebruk.

ROMERRIKE KRISESENTER som hjelper kvinner, barn og menn som er blitt utsatt for vold i ekteskapet. Senteret ble startet i 1979 og er et likestilt tilbud til kvinner og menn og deres barn. 

I 2019 vil tema være global miljø og klima.