Globale prosjekter

Soroptimister for utdanning og ledelse

Soroptimist International sitt langtidsprosjekt Educate to Lead (2011-2021)


Global Impact Report 2012-13 Global Impact Report 2011

10. desember-appellen 2013-15: See Solar, Cook Solar

10. desember-appellen 2011 & 2012: Birthing in the Pacific

 

Utdanningsfondet (1985 -)

Norske soroptimisters utdanningsfond deler hvert år ut 40-50 utdanningsstipender til kvinner i utviklingsland med soroptimistklubber tilknyttet SI Europa, hovedsaklig i Afrika. Norske soroptimisters utdanningsfond vant SI Europa sin Best Practice Award for 2012!

 

Moldovaprosjektet mot menneskehandel (2006 - )

SI Norgesunionen sitt Moldovaprosjekt for å forebygge menneskehandel (trafficking). Gir 100 jenter på 4 internatskoler opplæring i livsmestring. Utdanning og bolig til 30 jenter. Prosjektet er også kalt Hopes and dreams for everyone. Salg av lilla sløyfer støtter prosjektet.

 

Lakshmi Ashrams Venner (1990 - )

Økonomisk støtte til pikeskolen Lakshmi Ashram i Indias nordøstlige fjellområder. Undervisningen bygger på Gandhis ideer. Kontaktperson Devi Pandey, pandey.devi@gmail.com

 

Soroptimister for vann og mat

Omtrent 1 milliard mennesker i verden har ikke tilgang til rent vann. FNs internasjonale tiår for vann (2005-2015) har som delmål å halvere andelen mennesker som er uten rent vann. SI Europa er engasjert i dette arbeidet gjennom sin satsing på Soroptimists go for water and food (2011-2013), en videreføring av Soroptimists go for water (2009-2011).